nautnes@nautnes.com +47 466 29 008


Utførselskvote
Som fritidsfisker eller turistfisker kan du føre ut av landet 15 kg fisk eller fiskevarer per person, inkludert bearbeidede produkter som fiskefilet og lignende. Du kan i tillegg føre ut én hel troféfisk. Ferskvannsfisk, laks, ørret og røye omfattes ikke av utførselskvoten. Fisk som turister kjøper direkte fra fiskefartøy registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister, er unntatt utførselsbegrensningen på 15 kg.
Kysten er din
«Kysten er din» er et informasjonshefte for fritidsfiskere om regler for fiske i sjø. Fiskeridirektoratet distribuerer i 2013 cirka 60 000 eksemplarer av denne brosjyren til fritidsfiskere, turistkontor, butikker som selger fiskeredskap, lensmannskontor med flere. Du kan laste ned brosjyren ved å klikke på bildet til høyre
Oppdrettsanlegg - Fiske, ferdsel og varsling
Retningslinjer for hvordan fritidsfiskere skal forholde seg til oppdrettsanlegg.

Fiske og ferdsel
Av sikkerhetsgrunner er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter et oppdrettsanlegg. Du kan ikke ferdes nærmere enn 20 meter fra oppdrettsanlegg.  Når du ferdes med båt i nærheten av ett oppdrettsanlegg må du av sikkerhetshensyn holde deg mer enn 20 meter unna anlegget og tilhørende slepekast eller notsteng som er fortøyd i land eller ankret opp på annen måte. Kjør forsiktig når du passerer et oppdrettsanlegg.

Varsling om rømt fisk
Dersom du får kjennskap til eller mistanke om at fisk har rømt fra et oppdrettsanlegg, skal du straks melde fra til Fiskeridirektoratets regionkontor.